Usmernenie pre školy k otváraniu školských internátov pre žiakov stredných škôl

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku