Usmernenie pre prijímateľov ohľadom zmien v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.04.2011

Vážení prijímatelia,

oznamujeme Vám, že riadiaci orgán pre OP Vzdelávanie vydal Usmernenie pre prijímateľov ohľadom zmien v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Usmernenie bolo vydané dňa 31.03.2011 a nadobúda účinnosť dňa 01.04.2011.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku