Usmernenie obciam a samosprávnym krajom k financovaniu na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje „Usmernenie obciam a samosprávnym krajom k financovaniu na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča“

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky