Usmernenie MŠVVaŠ SR k vyhláške ÚVZ SR č. 12 /2020 z 29. októbra 2020 v oblasti športu

Podľa uznesenia vlády SR č. 704/2020 zo dňa 04.11.2020 platí, že osoby, ktoré sa preukážu NEGATÍVNYM výsledkom testu na COVID-19, vykonanom v termíne a v súlade s týmto uznesením, sa počnúc dňom 09.11.2020 riadia vyhláškou ÚVZ SR č. 12 /2020 z 29. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Pre vykonávanie športovej aktivity od 09.11.2020 platí:

(1) Športová aktivitu (tréning) v jednom okamihu na jednom športovisku môže vykonávať najviac 6 osôb (vrátane trénera), rúška nie sú povinné (odporúčame však ich používanie).

(2) POVOLENÉ sú len nasledovné športové súťaže:

  • hokej: TIPOS extraliga, ICE HOCKEY LEAGUE,
  • futbal: FORTUNA Liga,
  • hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga, MOL Liga,
  • volejbal: Extraliga muži, Extraliga ženy,
  • basketbal: Slovenská basketbalová liga, Extraliga ženy

(3) Jednorazové športové podujatia, v ktorých všetci účastníci (vrátane trénerov a organizátorov) musia mať v dobe začiatku aktivity negatívny výsledok RT-PCR testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatie musí byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania.

(4) Účasť divákov na organizovaných športových podujatiach nie je povolená.

(5) Prírodné a umelé kúpaliská, vrátane akvaparkov, prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly) a fitness centrá sú ZATVORENÉ (neorganizovaný vstup verejnosti na verejnú neohradenú vodnú plochu nie je zakázaný).


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky