Navigácia
Skočiť na obsah

Usmernenie k príspevku na školu v prírode (6. 5. 2020)

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje podľa § 4ac ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov „na žiaka prvého až štvrtého ročníka“ základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Národná rada SR schválila dňa 22. apríla 2020 novelu zákona č. 597/2003 z. z. – zákon č. 93/2020 Z. z.

Podľa § 9i ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. „Ak z dôvodu krízovej situácie základná škola alebo základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemohla použiť príspevok na školu v prírode podľa § 4ac ods. 1 na žiaka počas jeho štúdia vo štvrtom ročníku, môže ho použiť na toho istého žiaka počas jeho štúdia v piatom ročníku do 31. decembra 2020.“

Na základe uvedeného, ak bola naplánovaná škola v prírode a v období mimoriadnej situácie ju nebolo možné uskutočniť (t.j. použiť príspevok), príspevok pôvodne pridelený na žiakov štvrtého ročníka bude možné použiť na týchto žiakov v nasledujúcom školskom roku (t.j. keď budú žiakmi piateho ročníka), avšak s obmedzením do 31. decembra 2020.

Skočiť na začiatok stránky