Usmernenie k prevádzke špeciálnych výchovných zariadení (29. 5. 2020)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia ochrany verejného zdravia pri prevádzke špeciálnych výchovných zariadení (ďalej len „ŠVZ“) počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 vydáva toto usmernenie: 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku