Usmernenie k postupu stredných škôl pri realizácií praktického vyučovania počas pandémie (29. 9. 2020)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje usmernenie k postupu stredných škôl pri realizácií praktického vyučovania počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19. Usmernenie sa vzťahuje aj na praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku