Usmernenie k postupu MŠ a ZŠ (27. 10. 2020) - platné do 1. 11. 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. 10. 2020.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku