Navigácia

Usmernenie k organizácii distribúcie pohotovostných zásob poskytnutých zo SŠHR SR pre MŠ, ZŠ, SŠ vrátane ŠPŠ (9. 4. 2021)

V súlade s cieľom otvárať školy a školské zariadenia priorizujeme zabezpečenie ochranných pomôcok pre materské, základné a stredné školy vrátane špeciálnych škôl.

Na zabezpečenie plynulého vydávania ochranných pomôcok je potrebná participácia okresných úradov v sídle kraja a ich odborov školstva.

Postup pri vydávaní ochranných pomôcok:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra,  okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené ochranné pomôcky.
 • Oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom materských, základných a stredných škôl vrátane špeciálnych škôl pre ním zriadené školy) budú na základe celkového počtu zamestnancov škôl vydané:
  • dva respirátory FFP2 pre každého zamestnanca.
 • Oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom základných škôl - vrátane špeciálnych škôl pre ním zriadené školy) budú pre každú zriadenú základnú školu vydané:
  • 100 kusov nitrilových nesterilných rukavíc veľkosť M,
  • 100 kusov nitrilových nesterilných rukavíc veľkosť L,
  • 4 kusy ochranných štítov.

Tieto ochranné pomôcky sú určené zamestnancom základných škôl zabezpečujúcim testovanie žiakov.

 • Okresný úrad v sídle kraja cez príslušný odbor školstva zabezpečí výdaj ochranných pomôcok oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom pre ním zriadené školy). Okresný úrad
  v sídle kraja si prostredníctvom odboru školstva overí počet zamestnancov, pre ktorých oprávnený žiadateľ požiadal o vydanie ochranných pomôcok.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky