Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (1. 11. 2020)

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku