Uskutoční sa seminár o maturitnej skúške

12.10.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v utorok 13. októbra 2009 zúčastní na odbornom seminári Vývoj a perspektívy maturitnej skúšky v Slovenskej republike.
    
Stretnutie odborníkov je venované hodnoteniu externej časti maturitnej skúšky, maturite zo slovenského jazyka, cudzích jazykov, matematiky, ale aj vzdelávaniu učiteľov. Zástupcovia Národného ústavu certifikovaných meraní, Štátneho pedagogického ústavu a Metodicko-pedagogického centra budú hovoriť aj o cieľových požiadavkách na maturitnú skúšku a jej príprave z pohľadu reformy vzdelávania.

Miesto a čas: aula Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, 9.30 - 16.00 hod.
Krátky brífing ministra školstva: 11.15 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku