Uskutoční sa konferencia Slovenská republika v horizonte 2020

  • Dátum: 16.12.2014
      Pri príležitosti oficiálneho otvorenia Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj na Slovensku sa v piatok 16. januára 2015 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave na Patrónke uskutoční konferencia „Slovenská republika v horizonte 2020“.
      Konferencia je určená odbornej verejnosti, ktorá sa môže registrovať do 12. januára 2015.
      Podujatie organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku