Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2015

Odbor vedy a techniky na vysokých školách opätovne upozorňuje na termín a informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2015.
 
Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2016, je povinný najneskôr do 13. 11. 2015 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl a najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania poslať poštou len podpísané a opečiatkované potvrdenie o podaní správy.
 
Skočiť na začiatok stránky