Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2013

Odbor vedy techniky na vysokých školách opätovne upozorňuje na termín a informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2013.

Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2014, je povinný najneskôr do 15. 11. 2013 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl a najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania poslať poštou len podpísané a opečiatkované potvrdenie o podaní správy (nie jeho koncept a ani nie celú vytlačenú správu). Potvrdenie obsahuje vygenerovaný kód - identifikátor o podaní správy.

Skočiť na začiatok stránky