Univerzitami zatiaľ zostáva šesť vysokých škôl

24.08.2009

 

V procese komplexnej akreditácie si štatút univerzity zachovalo zatiaľ šesť vysokých škôl. Ide o Univerzitu veterinárneho lekárstva v Košiciach, Technickú univerzitu vo Zvolene, Univerzitu Komenského v Bratislave, Slovenskú technickú univerzite v Bratislave, Technickú univerzite v Košiciach a Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na dnešnej tlačovej konferencii to potvrdil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.

Univerzity, ktoré si chceli zachovať svoj status, museli splniť šesť hodnotených kritérií týkajúcich sa ich výskumnej, vzdelávacej činnosti, počtu študentov na počet učiteľov či počtu doktorandov.

Skupina ďalších piatich vysokých škôl nesplnila jedno kritérium, a to personálne zabezpečenie štruktúry pedagógov vo vzťahu k počtu študentov. Ako však povedal minister školstva: „V priebehu dvoch až troch mesiacov dostanú štatút univerzity aj tieto školy. Som presvedčený, že väčšina toto kritérium splní už začiatkom októbra.“

V kategórii odborných vysokých škôl skončila súkromná Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, ktorá bude môcť udeľovať len bakalárske tituly.

Na vysokých školách bez zaradenia bude možné získať bakalárske, magisterské a inžinierske tituly. Doktorandské štúdium bude po novom výsadou univerzít. Podľa začlenenia budú školy aj financované.

Po tom, čo minister potvrdí návrhy Akreditačnej komisie, budú mať školy rok na nápravu zistených nedostatkov. Počas tohto obdobia zostanú v rovnakom zaradení so všetkými právami ako doteraz. Po uplynutí ročnej lehoty predložia komisii aktuálne podklady pre ďalšie hodnotenie.

Bratislava 24. august 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku