Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach zmení názov

  • Dátum: 17.12.2009

     Nový názov ponesenie od 15. januára 2010 Univerzita veterinárskeho lekárstva (UVL) v Košiciach. Potvrdil to v utorok 15. decembra 2009 prezident SR Ivan Gašparovič svojím podpisom zákona, schváleného 1. decembra 2009 v Národnej rade SR. Vysoká škola, ktorá si pripomína 60. výročie vzniku, sa premenuje na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
     Zmenu názvu schválil Akademický senát UVL na návrh rektora v súvislosti s poskytovaním vzdelania v študijnom programe farmácia, ukončením komplexnej akreditácie činností vysokej školy a 60. výročím jej vzniku. Názov školy tak bude zodpovedať rozsahu študijných programov, ktoré ponúka.
     UVL bola prvou verejnou vysokou školou, ktorá úspešne prešla komplexnou akreditáciou a splnila kritériá na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy.

Bratislava 17. december 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku