Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dátum skončenia komplexnej akreditácie: 21. augusta 2009

Rozhodnutie o priznaní práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o odňatí práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o priznaní práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov

Splnenie podmienok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy

Podpredseda vlády a minister školstva SR oznámil 03. marca 2010 Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici splnenie podmienok na ponechanie jej začlenenia medzi univerzitnými vysokými školami.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku