Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zaradí medzi univerzitné vysoké školy

11.03.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v piatok 12. marca 2010 odovzdá rektorke Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici  dekrét potvrdzujúci jej zaradenie medzi univerzitné vysoké školy.
     Na slávnostnom zasadnutí oboznámi Ján Mikolaj akademickú obec i študentov s výsledkami hodnotenia Akreditačnej komisie v procese komplexnej akreditácie.

Miesto a čas: aula Beliana UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica, 11.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku