Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici potvrdila status univerzity

12.03.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes slávnostne odovzdal Beate Kosovej, rektorke Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, dekrét, ktorým sa potvrdzuje zaradenie medzi univerzitné vysoké školy.
    
Pri tejto príležitosti oboznámil Ján Mikolaj prítomných akademikov s výsledkami hodnotenia akreditačnej komisie v procese komplexnej akreditácie. Vyzdvihol veľmi dobré výsledky, ktoré dosiahla UMB v rámci hodnotenia výskumnej a vývojovej činnosti, a to, že všetky fakulty obhájili doteraz priznané práva.
     ,,Napriek tomu, že Univerzita Mateja Bela je pomerne mladou vysokou školou, oceňujem, že počas svojej 15-ročnej existencie dokázala dynamicky zareagovať na spoločenské i ekonomické zmeny ponukou požadovaných študijných programov," uviedol minister. Univerzita Mateja Bela sa tak po ukončení komplexnej akreditácie stala jedenástou univerzitou na Slovensku.          

Bratislava 12. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku