Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa zaradí medzi univerzitné vysoké školy

04.03.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zajtra 5. marca 2010 slávnostne odovzdá rektorovi Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre dekrét potvrdzujúci jej zaradenie medzi univerzitné vysoké školy.
     Na zasadnutí Akademickej obce UKF oboznámi Ján Mikolaj predstaviteľov vysokej školy s výsledkami hodnotenia Akreditačnej komisie v procese komplexnej akreditácie.

Miesto a čas: aula Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Tr. A. Hlinku 1, Nitra), cca 10.30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku