Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je aj naďalej univerzitou

05.03.2010

    Podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes odovzdal  Liborovi Vozárovi rektorovi Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre dekrét, ktorým sa potvrdzuje zaradenie medzi univerzitné vysoké školy.
    
Proces komplexnej akreditácie univerzity bol zameraný na posudzovanie napĺňania jej poslania a úloh, spôsobilosť uskutočňovať študijné programy, habilitačné konania, ako aj  výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť. Minister Ján Mikolaj vyzdvihol vyprofilovanie univerzity na modernú európsku vysokú školu s komplexne zameranými fakultami a pozitívne hodnotil aj dlhodobú tradíciu vzdelávania budúcich učiteľov.
     "Rád by som ocenil nielen vašu snahu, ale aj kompetenciu, s akou ste zareagovali na nedostatky predložené Akreditačnou komisiou," uviedol minister. Univerzita Konštantína Filozofa sa tak po ukončení komplexnej akreditácie a odstránení nedostatkov stala desiatou univerzitou na Slovensku.

Fotogaléria

Bratislava 5. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku