Únik mozgov a mladých vedcov z EU treba zastaviť

19.07.2016
     Minister školstva Peter Plavčan využil počas Neformálnej Rady ministrov pre výskum prestávku na kávu na bilaterálne stretnutie s portugalským ministrom Heitorom. Spoločne hovorili o probléme úniku mozgov a mladých výskumníkov z EÚ.
     Na návrh portugalského ministra požiada SK PRES na úrovni pracovnej skupiny v Rade EÚ o pomoc Európsku komisiu a o zostavenie špeciálnej expertnej skupiny, ktorá by sa venovala tejto téme.
     Pri tejto téme zvážime aj zapojenie EUROSTAT-u a využitie ich dát, resp. sa SK PRES spolu s členskými štátmi pokúsia zadefinovať, aké dáta nám pri takýchto analýzach zatiaľ chýbajú a mohli by pomôcť riešeniu tohto problému. EÚ má programy na pritiahnutie mladých výskumníkov z krajín mimo EÚ do EÚ, ale nemáme nástroje na to, aby sme v EÚ udržali najlepších mladých výskumníkov. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku