Ukrajina

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci
(Kyjev, 2. 12. 2002; platí bez obmedzenia)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o akademickom vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a na Ukrajine
(Bratislava, 08.04. 2014; platí bez obmedzenia)


Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania na roky 2005 - 2008
(Bratislava, 12. 12. 2005; platí do podpisu nového zmluvného dokumentu)

Skočiť na začiatok stránky