ÚIPŠ organizuje v regiónoch stretnutia s pedagógmi k digitálnemu vzdelávaniu

  • Dátum: 21.08.2013
     V Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach sa koncom augusta budú konať koordinačné stretnutia s učiteľmi v súvislosti s Národným projektom „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“.
     Stretnutia sú určené učiteľom, ktorí už sú zapojení do národného projektu, ale aj ďalším, ktorí ešte váhajú, či sa zapojiť alebo sa iba chcú dozvedieť viac o národnom projekte a digitálnom vzdelávaní. Pedagógovia budú môcť diskutovať s odbornými aj administratívnymi pracovníkmi projektu o aktuálnych otázkach a nejasnostiach ohľadom spolupráce, o vypisovaní pracovných výkazov a ďalších témach.
     Záujemcovia o účasť sa môžu prihlasovať individuálne alebo v skupinách cez registračný formulár do naplnenia priestorových kapacít.

Harmonogram stretnutí
 
- 26. august 2013 o 11:00 hod. - Banská Bystrica, Radnica, Námestie SNP 1, Cikkerova sieň, 3. poschodie, max. počet účastníkov 160
- 27. august 2013 o 11:00 hod. - Prešov, Mestský úrad, Jarková 24, veľká zasadačka, 1. poschodie, max. počet účastníkov 96
- 28. august 2013 o 10:00 hod. - Košice, CVČ, elokované pracovisko Domino, Popradská 86, max. počet účastníkov 160


     Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Spolu s Planétou vedomostí a ďalšími projektmi je súčasťou programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR DIGIPEDIA2020, ktorý bol spustený za účelom modernizácie rezortu školstva v oblasti informatizácie a digitalizácie. Informácie o tomto programe sa nachádzajú na www.digipedia.sk
     Ústav informácií a prognóz školstva, ktorý realizuje národný projekt do prvej polovice decembra 2015, plánuje prostredníctvom pracovných zmlúv vytvoriť honorovanú spoluprácu s minimálne 800 učiteľmi z celého Slovenska. Ich úlohou je vypracovanie najmenej 12 800 scenárov digitálnych vzdelávacích objektov v 11 všeobecno-vzdelávacích predmetoch, ktoré sú rozdelené na témy. Na mzdy pre učiteľov je v rozpočte národného projektu vyčlenených viac ako 8,6 milióna eur.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku