Údaje o žiakoch a zákonných zástupcoch do RIS dodalo zatiaľ 80 percent škôl

     Údaje o žiakoch, zákonných zástupcoch a pedagogických zamestnancoch dodalo ministerstvu školstva do rezortného informačného systému (RIS) 80 % škôl v regionálnom školstve. Podľa ministra školstva Juraja Draxlera bol zber, ktorý prebiehal od 16. do 30. septembra 2015, úspešný. Počíta však s tým, že postupne prídu údaje aj z ďalších škôl.
      Ministerstvo takto vyzbieralo informácie o približne 910 000 obyvateľov Slovenska. "Ide zatiaľ v podstate o najväčší jednorazový zber údajov o obyvateľstve SR, ak nepočítame dve sčítania obyvateľov," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Draxler. Z 6 893 škôl neposlalo údaje 1 375. Rezort školstva však počíta s tým, že pri ďalšej aktualizácii systému bude toto číslo vyššie.
      Školy, ktoré údaje nedodajú, bude ministerstvo kontaktovať. Zákon napríklad umožňuje aj ich pokutovanie. "My musíme zhodnotiť, či škola z objektívnych dôvodov nemohla dať údaje. V takom prípade ju nebudeme pokutovať," dodal Draxler. V niektorých prípadoch sa napríklad školy nemohli napojiť na systém, respektíve nemali žiadny informačný systém, cez ktorý by údaje posielali.
      Minister zároveň uznal, že zber údajov zaťažil školské prostredie a dochádzalo ku konfliktným situáciám medzi školami a zákonnými zástupcami, ktorí niekedy odmietli poskytnúť údaje o sebe. Draxler sa preto školám ospravedlnil. "Predovšetkým bolo nešťastné to nastavenie, že sme požadovali zo zákona pod hrozbou pokuty údaje, ktoré školy nemali primárne vo svojej moci," dodal. Rezort školstva však už pripravuje zmenu v tom, že nebude viac požadovať informácie o zákonných zástupcoch a pripraví iný spôsob, ako dostať tieto údaje do systému.
      Žiaci teraz dostanú v rámci RIS identifikačné číslo, ktoré ich bude sprevádzať počas celej školskej dochádzky. Ministerstvo tvrdí, že vďaka systému si budú môcť rodičia pozrieť študijné výsledky svojich detí či záznamy z centier psychologického poradenstva, ak tam dieťa chodí. Úrady zase budú vedieť odkontrolovať dochádzku detí.
      Projekt RIS, ktorý sa spustil v roku 2009, už ministerstvo využíva. Celý systém doteraz stál vyše 12 miliónov eur. V budúcnosti by mal priniesť výrazné odbremenenie škôl od byrokratickej záťaže, keďže doň budú mať prístup viaceré štátne inštitúcie, ktoré si doteraz vyžiadavali podklady osobitne.

Zdroj: TASR
Skočiť na začiatok stránky