Učiteľské účty RIAM

Konto (účet) Riam je konto, ktoré používate pri elektronických službách a aplikáciách poskytovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pomocou jedného prihlasovacieho mena a hesla môžete používať aplikácie ako sú Viki, Edičný portál a podobne. Neskôr sa ním budete prihlasovať na ďalšie ako existujúce tak budúce elektronické služby a aplikácie poskytované MŠVVaŠ SR. Vaše konto bude vo forme meno.priezvisko@iedu.sk (prípadne meno.priezviskoČÍSLO@iedu.sk).

Zároveň Vám s RIAM učiteľským účtom bude zriadené aj emailové konto dostupné po prihlásení sa v RIAMe na hlavnej stránke. Bude slúžiť ako komunikačný nástroj pre vašu prácu a komunikáciu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade potreby je možné nastaviť si preposielanie emailov na iné emailové konto (v časti Nastavenia/Zobraziť všetky nastavenia Outlooku/Preposielanie). Pokiaľ si neplánujete túto emailovú schránku pravidelne kontrolovať je preposielanie emailov silne odporúčané, aby ste neprišli o dôležité informácie.

  • Možnosti aktivácie RIAM konta
  • Prieskum vybavenosti učiteľov (v príprave)
  • Najčastejšie kladené otázky k prieskumu vybavenosti učiteľov
  • Vzdelávacia platforma Viki
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku