Učiteľom cudzích jazykov je k dispozícii nový komunikačný portál

17.12.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj slávnostne otvoril Projektovú kanceláriu národného projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách, predstavil plagát, logo projektu a interaktívny komunikačný portál www.educj.sk. Cieľom projektu je rozšíriť a doplniť vzdelanie učiteľom základných škôl z celého Slovenska o cudzí jazyk a pedagogicko-psychologické základy a didaktiku.
    
Národný projekt Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách je určený pre dve cieľové skupiny učiteľov. Prvú skupinu tvoria zamestnaní a kvalifikovaní učitelia 1. stupňa (1. až 4. ročník) základných škôl, ktorí nemajú kvalifikáciu pre vyučovanie cudzieho jazyka. Druhú cieľovú skupiny predstavujú zamestnaní kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa (5. až 9. ročník) učiteľstvo všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov s aprobáciou cudzí jazyk, ktorí pôsobia na 2. stupni základných škôl. Títo si rozšíria svoje vzdelanie o pedagogicko-psychologické základy a didaktiku vyučovania prvého cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku (ročníky 1. až 4.).
     Interaktívny komunikačný portál www.educj.sk bude plniť informačnú a vzdelávaciu funkciu. Na portáli sa budú nachádzať informácie pre frekventantov a pre všetkých, ktorých sa vzdelávanie učiteľov dotýka, čiže aj pre riaditeľov škôl a pedagógov, ktorí budú vzdelávať učiteľov. Zároveň bude portál plniť aj vzdelávaciu funkciu. Prostredníctvom e-learningových aplikácií sa budú môcť frekventanti priebežne testovať. K tejto funkcii postupne pribudnú aj diskusné fóra, kde budú môcť frekventanti vyjadriť názor na projekt a samotné vzdelávanie  a podeliť sa s ostatnými so svojimi skúsenosťami z projektu.
     Projekt Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách je národným projektom a jeho riešiteľom je Štátny pedagogický ústav. Projekt sa uskutočňuje s podporou Európskeho sociálneho fondu (ESF) a je financovaný zo zdrojov ES.

Bratislava 17. december 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku