Učitelia stredných a vysokých škôl budú diskutovať o digitálnej transformácii a jej budúcnosti

Súčasný trend digitálnej transformácie je obrovskou príležitosťou. Absolventom dáva možnosť uplatniť sa v podmienkach aktuálneho trhu práce. Budúcnosť vzdelávania v tomto smere bude hlavnou témou pripravovanej konferencie pre stredoškolských a vysokoškolských pedagógov.

Online komunikácia a kolaborácia, problematika zamestnanosti a budúcnosti vzdelávania sú hlavnými témami tohtoročnej výročnej konferencie programu sieťových akadémií v Slovenskej a Českej republike - NetAcad 2020. Učiteľom stredných a vysokých škôl ponúka množstvo informácií o novinkách v sieťovom akademickom programe. Konferencia sa bude konať 19. júna 2020. Vzhľadom na opatrenia súvisiace so šírením nového koronavírusu sa aktuálne 19. ročník konferencie uskutoční online formou, s využitím videokonferenčného systému Webex. 

Ako uvádzajú organizátori podujatia, požiadavky IKT priemyslu na naše školy budú vzhľadom na nastupujúce trendy, akými sú digitálna transformácia firiem, Internet a vecí a podobne, stále vyššie. Zasiahnu do všetkých odvetví priemyslu a budú vyžadovať ďalších špecialistov a analytikov. Konferencia NetAcad 2020 má učiteľom ukázať možnosti rozšírenia si svojich znalostí a zručností v modernej pedagogike, špeciálne v technických a IT predmetoch. Tak môžu ako pedagógovia zvýšiť i záujem mladých ľudí o štúdium techniky, vedy, matematiky a neskôr IT odborov.

„Učitelia si môžu vymieňať informácie a skúsenosti s odborníkmi z praxe, vypočuť si zmeny v dostupných vzdelávacích podkladoch, nové plány pre rozvoj Sieťového akademického programu Cisco či získať informácia o dostupných riešeniach pre oblasť Internetu vecí, ktoré je možné využiť vo výučbe. Prednášky sú zamerané na najnovšie trendy vo svete sieťových technológií, digitálnu transformáciu a informačnú bezpečnosť zo strany partnerských inštitúcií a Cisco Systems,“ konkretizuje František Jakab, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, Technickej univerzity v Košiciach.

„Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií. Vzdelávací systém, ktorý tvoria štyri univerzitné pracoviska a viac ako 80 stredných škôl, je schopný ročne pripraviť viac ako 400 sieťových odborníkov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA. V súčasnosti v rámci programu sieťových akadémií študuje v SR viac ako 5 000 študentov, do programu bolo doposiaľ zapojených viac ako 55 000 študentov. Slovenskí študenti patria k najúspešnejším aj v medzinárodnom meradle,“ uvádza k programu sieťových akadémií Jakab.

Jedným z komunikačných bodov podujatia bude aj Centrum vedecko-technických informácií SR. Počas konferencie sa v jeho priestoroch tiež slávnostne vyhlásia výsledky a odovzdajú ceny národného kola súťaže Networking Academy Games (NAG 2020). Súťaž sa tento rok konala už po pätnástykrát. Jej zámerom je podporiť predovšetkým študentov stredných či vysokých škôl v oblasti sieťových technológií. Súťaž NAG je aktivitou národného projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie.

Rovnako konferencia NetAcad 2020 je organizovaná v rámci vyššie spomenutého národného projektu. Registrácia na konferenciu je bezplatná a prístupná prostredníctvom elektronického formulára. Program konferencie nájdu záujemcovia na webovej stránke www.netacad.sk.


Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu IT AKADÉMIA -vzdelávanie pre 21. storočie je k dispozícii na oficiálnej webovej stránke www.itakademia.sk. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logo-oplz_1ku5smalllogo IT Akadémia CVTI SR logo


Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
tlacove@minedu.sk

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:
Eva Vašková, 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk

Manažér publicity projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie:
Eva Kalužáková, 0918 888 697, eva.kaluzakova@cvtisr.sk

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky