Učitelia si pripomenú Rok Ľudovíta Štúra

  • Dátum: 05.03.2015
     Metodicko-pedagogické centrum  pripravuje pre učiteľov základných a stredných škôl seminár, na ktorom dostanú informácie o akreditovaných vzdelávacích programoch. Jeho súčasťou budú aj aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti a prácu s písomnými prameňmi na tvorivé využívanie edukačných médií.
     Seminár sa koná v priestoroch Bratislavského hradu v expozícii výstavy nainštalovanej pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra s názvom Ľudovít Štúr (1815 – 1856) Reformátor slovenskej spoločnosti. Ako uviedla Darina Bačová, zástupkyňa riaditeľky MPC regionálneho pracoviska v Bratislave, učiteľky tohto pracoviska budú interaktívnym spôsobom pracovať so svojimi kolegami a kolegyňami, pričom využijú situačné metódy, dramatizáciu, prácu s textom či zážitkové učenie. Žiaci zo Základnej školy v Ivanke pri Dunaji, spolu so svojou pani učiteľkou Zuzanou Dugovičovou, doplnia program dramatizáciou zo života Ľudovíta Štúra a jeho druhov.
     Na seminár sa môžu prihlásiť učitelia slovenského jazyka a dejepisu, ale aj ostatných predmetov. Organizuje ho Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava v spolupráci s Historickým múzeom SNM v Bratislave, 11. marca 2015 o 13:00 h. Prihlášky treba poslať najneskôr do 10. marca 2015 na adresu: maria.onuskova@mpc-edu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku