Učitelia si cez projekt finančne prilepšujú

  • Dátum: 18.07.2013
     Počet učiteľov zapojených do národného projektu Ústavu informácií a prognóz školstva neustále rastie. Prví z nich, ktorí sa zapojili do projektu, už teraz dostávajú na svoje účty peniaze za prácu na projekte. 
     Ústav informácií a prognóz školstva realizuje projekt „Moderné vzdelávanie – digitálnej vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“, v rámci ktorého bude spracovaných 12 800 digitálnych vzdelávacích objektov z 11 predmetov. Učiteľ zapojený do projektu si podľa aktivity a množstva spracovaných scenárov k vybraným témam z daných vzdelávacích programov môže zarobiť do 8 000 eur. Momentálne je už zazmluvnených 145 učiteľov, pričom na 90 účtov našich učiteľov, ktorí sa spolupodieľali na projekte, tento mesiac bude celkovo vyplatených viac ako 38 000 eur.
     Ústav informácií a prognóz školstva v rámci projektu, ktorý potrvá do prvej polovice decembra 2015, plánuje prostredníctvom pracovných zmlúv vytvoriť honorovanú spoluprácu s minimálne 800 učiteľmi.
     „Spomínaný národný projekt dáva priestor ľuďom z praxe, teda učiteľom, aby boli spoluarchitektami moderných digitálnych vzdelávacích objektov. Teda takej pomôcky, ktorá im výrazne pomôže v kvalitnej výučbe. Mimoriadne ma teší, že ich spoluúčasť na tomto projekte bude aj finančne ohodnotená,“ konštatuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič.
     Ústav informácií a prognóz školstva eviduje viac ako 1 300 žiadostí učiteľov o spoluprácu. Pri ich žiadostiach vyhodnocuje kvalitatívne predpoklady na úspešné zvládnutie práce, ktorá sa od autorov digitálnych vzdelávacích objektov očakáva. Nakoľko v projekte je predpoklad spracovania 16 scenárov k daným predmetom,  aktívnejší učitelia si môžu privyrobiť aj viac ako spomínaných 8 000 eur. Každý vzdelávací predmet sa skladá z tém, ktoré sú rozpracované do spomínaných scenárov. Učitelia si zvolia počet scenárov, pričom každý z nich bude posudzovať hodnotiaca komisia.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
           
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku