Učitelia sa zoznámili s novým šlabikárom

27.05.2015
  
     Prváčikovia sa už od septembra budú učiť písať a čítať s novým šlabikárom. Pracovať s ním čo najefektívnejšie s využitím všetkých doplnkových materiálov sa naučili pedagógovia počas tohtotýždňového seminára v Nitre.
 
     „Na seminár sme sa veľmi s kolegami tešili, nakoľko nám bolo umožnené nahliadnuť do novej série Šlabikáru LIPKA, vziať niekoľko materiálov žiakom do škôl a aplikovať priamo do vyučovacieho procesu,“ uviedla Mária Kováčiková, učiteľka ZŠ v Leviciach.
 
     Odborno-metodický seminár pre vyučujúcich 1. ročníka základnej školy pripravilo Metodicko-pedagogické centrum v Nitre.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku