Učitelia sa bezplatne vzdelávali aj počas preventívnych opatrení v súvislosti s COVID-19. Ponuku webinárov môžu využiť i naďalej

V situácii, keď boli dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia mohli učitelia získavať a zdieľať svoje profesijné skúsenosti formou online workshopov. Slúžili im ako pomoc pre dištančné vzdelávanie. Podávali pomocnú ruku pri využívaní inovatívnych metodík s digitálnymi nástrojmi a rozširovali ich vedomosti o možnostiach online vzdelávania. Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie túto možnosť učiteľom ponúka aj naďalej.   

Vďaka národnému projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa mohli a môžu vzdelávať mohli nielen jednotlivci, ale aj celé školy. Rôznorodosť webinárov dokazuje ich tematické zameranie. Napríklad: Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ; Ako učiť online - z dobrých skúseností učiteľov fyziky; Bezdrôtová komunikácia – teoretické poznatky, ako i mnoho ďalších. Učiteľom sa touto cestou zároveň poskytli aj metodické školenia pre využívanie komunikačných platforiem Cisco Webex  Meetings, Zoom + Socrative + POLL EVERYWHERE, Google učebňa, MS Teams a EduPage.

„Ak  sa učiteľ  nemohol zúčastniť webinárov z predmetov Biológia, Chémia, Fyzika, Informatika, Geografia či Matematika alebo webinára Ako učiť on-line záznamy z nich  nájde v archíve webinárov na webovej stránke národného projektu, hovorí  Róbert Hajduk, jeden z garantov odborných aktivít národného projektu IT Akadémia.

K 30. máju 2020 sa zrealizovalo 172 otvorených webinárov pre učiteľov. Zúčastnilo sa ich spolu 4 633 pedagógov zo stredných a 1 404 pedagógov zo základných škôl. Mnohí ponuku webinárov využili viackrát. Celkovo v 481 školách, vo všetkých krajoch Slovenska učitelia využili túto formu zdieľania a získavania skúseností.

„O vysokej odbornej kvalite webinárov svedčí množstvo ďakovných emailov z radov účastníkov vzdelávania. Viaceré odborné webináre, ktoré mali limit na počet účastníkov z dôvodu potrebnej odbornej kvality webinára, bolo potrebné niekoľkokrát zopakovať. Okrem webinárov pre online vzdelávania a vzdelávania metodík vytvorených v rámci národného projektu boli a budú realizované webináre aj pre nové informatické predmety vytvorené v projekte. Rozsahom a obsahom ponuky tieto online workshopy významným spôsobom zmierňovali a naďalej zmierňujú dopady pandémie na vyučovací proces na základných a stredných školách,“ konkretizuje Hajduk.

Zástupcovia národného projektu veria, že tieto workshopy pomôžu učiteľom rozšíriť si odborné kompetencie  aj v súčasnej neľahkej  situácii. Navyše v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a informatiky.

Strategickým cieľom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti  a trhu práce  so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Učitelia sa bezplatne vzdelávali aj počas preventívnych opatrení v súvislosti s COVID-19. Ponuku webinárov môžu využiť i naďalej


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky