Učitelia sa aj v tomto roku môžu hlásiť do programu USA zameraného na výučbu o holokauste

26.02.2020

     Aj tento rok majú učitelia druhého stupňa základných škôl a stredných škôl so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku, prípadne iné predmety humanitného zamerania možnosť zúčastniť sa na týždennom programe Holocaust Teacher Training na vybraných školách v USA.
     Možnosť prehĺbiť si svoje znalosti týkajúce sa výučby o holokauste bude mať spolu 14 pedagógov zo siedmich krajín. Súčasťou programu je tiež oboznámenie pedagógov s novými výučbovými technikami a vzájomná interakcia pedagógov z rôznych krajín sveta na získanie novej perspektívy výučby histórie holokaustu.
  Program je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí USA, Asociácie organizácií zaoberajúcimi sa problematikou holokaustu (AHO) a Pamätného múzea obetiam holokaustu vo Washingtone v USA. Finančne ho zabezpečujú Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike, AHO a Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.
     Termín odovzdania žiadosti je 15. marca 2020. Podmienkou je výborná znalosť anglického jazyka. Podrobné informácie nájdete na stránke https://sk.usembassy.gov/education-culture/professional-exchange-programs/holocaust-teacher-training-program/.

Ilustračné foto: TASR


 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku