Navigácia

Učitelia fyziky sa aj v tomto roku môžu dostať do CERN-u

     Aj v tomto školskom roku sa môžu učitelia fyziky stredných a základných škôl prihlásiť na študijný pobyt Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve, ktorý sa uskutoční 13 - 21. jún 2020. Registrovať sa je potrebné do 31. marca 2020.
     Cieľom pobytu je poskytnúť učiteľom fyziky prístup k najnovším poznatkom vedy a výskumu priamo v unikátnom vedecko-výskumnom pracovisku. Semináre, prednášky, návštevy laboratórií, exkurzie budú realizované v slovenskom jazyku a budú zabezpečované špičkovými odborníkmi v tejto oblasti.
     Záujemcovia sa môžu registrovať na stránke http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/. Účastnícky poplatok: 100 EUR je určený na hradenie časti nákladov na pobyt. Program predchádzajúcich pobytov je zverejnený na stránkach http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/.    
     Pobyt organizujú Oddelenie didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ v Košiciach, Európska organizácia pre jadrový výskum CERN v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou za finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Výboru pre spoluprácu s CERN a Slovenskej fyzikálnej spoločnosti.
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky