Navigácia

Učitelia dostanú predvianočných 100 eur

     Viac peňazí na svojich výplatných páskach uvidí približne 71-tisíc zamestnancov škôl. Ministerstvo školstva vyčlenilo na mimoriadne odmeny 9,6 miliónov eur, ktoré rozdelí zo štátneho rozpočtu pedagogickým, odborným i nepedagogickým zamestnancom vo výplate za mesiac november. Týka sa to škôl financovaných v rámci preneseného výkonu kompetencií. 
     Tieto prostriedky sa nám podarilo nájsť v spolupráci s ministrom financií. Viem, že 100 eur pred sviatkami zmizne v domácnosti veľmi rýchlo, ale bol by som rád, keby to verejnosť pochopila ako jasný signál, že na finančnú situáciu učiteľov myslíme,“ povedal minister Juraj Draxler.
     „Zároveň platí, že do budúcna treba financovanie školstva nastaviť po novom, trvám na tom, že v ďalšom období musí objem financií na školstvo výrazne narásť a politickú garanciu musí obsahovať už programové vyhlásenie vlády,“ dodal šéf rezortu.
     Odmeny dostanú zamestnanci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov. Poskytnuté budú prostredníctvom dohodovacieho konania.
     Finančné prostriedky sú účelovo určené na mzdy a zodpovedajúce poistné pre zamestnancov školy. Ministerstvo odporúča prerozdeliť pridelené finančné prostriedky rovnakou sumou na každého zamestnanca (v závislosti od pracovného úväzku) vo výplate za mesiac november 2015 formou mimoriadnej odmeny, pri dodržaní ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky