Učitelia cudzích jazykov môžu opäť súťažiť v inovatívnom vyučovaní

26.03.2010

     O ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka môžu už šiestykrát súťažiť pedagógovia zo základných a stredných škôl z celého Slovenska, ale aj iné osoby pracujúce v jazykovom vzdelávaní. Cieľom aktivity Európskej komisie je oceniť ich inovačné a inšpirujúce nápady v jazykovom vzdelávaní či motivujúci prístup. Prihlášky je potrebné poslať do 3. mája 2010. Zasielať ich môžu školy, ďalšie vzdelávacie inštitúcie, ale aj stavovské organizácie či firmy.
     Ocenení  získajú okrem certifikátu „Európsky učiteľ jazykov roka 2010" podpísaný komisárom Európskej komisie zodpovedným za viacjazyčnosť a ministrom školstva SR aj vecné odmeny.
     Aktivita Európsky učiteľ jazykov roka je súčasťou staršej iniciatívy -  Európska značka pre jazyky, ktorá vznikla už v roku 1997, a taktiež slúži na podporu jazykového vzdelávania. Hlavným cieľom Európskej značky je zviditeľniť a oceniť školy a ďalšie vzdelávacie inštitúcie za ich inovačné iniciatívy a projekty. V tomto roku sa na Slovensku uskutoční už jej 9. ročník.
     Obe súťaže Európskej komisie na Slovensku organizačne zabezpečuje SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na slávnostnej ceremónii na jeseň tohto roka.

Bratislava 26. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku