Učitelia a zamestnávatelia sa učia, ako lepšie prepojiť vzdelávanie s trhom práce

  • Dátum: 27.05.2015
     Štátny inštitút odborného vzdelávania plánuje do konca roka zaškoliť tisíce ľudí na prácu s Národnou sústavou kvalifikácií a Národným kvalifikačným rámcom. Tie zadefinujú karty kvalifikácií, ktoré budú pomôckou pri tvorbe školských vzdelávacích programov.  
     V tomto roku vrcholí národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií, v rámci ktorého sa zadefinuje, aké vedomosti a zručnosti potrebujeme na získanie rôznych kvalifikácií. Tieto opisy pomôžu pri tvorbe štátnych a školských vzdelávacích programov alebo študijných programov. Vzdelávanie, ktoré bude vychádzať z kvalifikačných štandardov v Národnej sústave kvalifikácií, má zabezpečiť lepšie prepojenie na reálne potreby pracovného trhu a zamestnávateľov.
     Štátny inštitút odborného vzdelávania chce preto ešte v tomto roku zaškoliť v rámci novovzniknutých vzdelávacích programov 4 500 učiteľov, špecialistov v oblasti vzdelávania a zamestnávateľov na prácu s Národnou sústavou kvalifikácií. Vzdelávanie sa uskutočňuje vo všetkých regiónoch Slovenska.
     Každý učiteľ získa po absolvovaní kurzu akreditovaného v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov šesť kreditov. Ďalší vzdelávací program je zase určený pre zamestnávateľov, ale aj špecialistov v oblasti vzdelávania či vysokoškolských učiteľov.
     „Pre zamestnávateľov bude slúžiť Národná sústava kvalifikácií ako komunikačný nástroj medzi trhom práce a školami. Získajú tak priamy vplyv na ciele a obsah výučby na školách. Sú to totiž práve oni, ktorí  vedia jasne stanoviť požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré má dosiahnuť absolvent ako potenciálna pracovná sila,“ vysvetľuje koordinátorka ďalšieho vzdelávania národného projektu Tvorba NSK Mária Fartelová.  
     Národná sústava kvalifikácií bude dokončená v novembri, kedy verejnosť nájde na internete tisícku popísaných kvalifikácií.Práve absolventi kurzov sa neskôr stanú tými, ktorí zabezpečia jej efektívne využívanie a lepšie prepojenie pracovného trhu s obsahom vzdelávania. Informácie o kurzoch sa nachádzajú na webovej stránke www.tvorbansk.sk.
 
 
 
 
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku