Učenie programovania bezplatne pre žiakov základných a stredných škôl

Prostredníctvom obľúbeného formátu podujatí IT čajovňa môžu žiaci a študenti aj v novom roku využiť voľný čas počítačovými hrami. Naučia sa ich programovať.

pozvánka na udalosť

Prví budú programovať žiaci základných škôl. O týždeň si to vyskúšajú stredoškoláci. Podujatia ONLINE IT ČAJOVŇA sa organizujú v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Záujemcom z radov žiakov základných škôl predstaví lektor online prostredie MakeCode Arcade. To umožňuje vytvárať jednoduché 2D hry v blokovom prostredí podobnom ako v jazyku Scratch napríklad zbieranie ovocia, space invadors a podobne. Vytvorené hry si účastníci vyskúšajú na mobilnom zariadení a na simulátore konzoly.

TERMÍN: 15. 1. 2021 od 13:00

PRIHLASOVANIE


PROGRAMOVANIE 2D HIER V MAKECODE ARCADE (PRE ŠTUDENTOV SŠ)

Stredoškolákom lektor rovnako predstaví online prostredie MakeCode Arcade, ktoré umožňuje vytvárať 2D hry v blokovom prostredí podobnom ako v jazyku Scratch.

Vytvoria dve hry, ktoré budú obsahovať animácie. Vyskúšajú si ich taktiež na mobilnom zariadení a na simulátore konzoly.

TERMÍN: 22. 1. 2021 od 14:00

PRIHLASOVANIE
 

Lektorom oboch podujatí bude PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. Voštinár vyučuje na Katedre informatiky, Fakulty  prírodných vied, Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Dlhodobo sa venuje práci so žiakmi a popularizácii.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky