Účasť na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde priniesla slovenským reprezentantom štyri bronzové a jednu striebornú medailu

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 30.07.2021

Poznáme mená víťazov Medzinárodnej fyzikálnej olympiády - IPhO 2021. Usporiadateľom dištančnej súťaže bola Litva. Slovenské družstvo súťažilo v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Účasť družstva SR na 51. ročníku IPhO zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Fyzikálnej olympiády.

logo IUVENTA

Súťaže sa zúčastnilo 365 súťažiacich zo 76 krajín. Väčšina krajín bola zastúpená 5-členným družstvam žiakov stredných škôl a dvoch vedúcich. Slovenskú republiku reprezentovali študenti Jozef Csipes, Pavol Šimkovič, Štefan Slavkovský, Adam Džavoronok, Pavol Pivko. Vedúcim delegácie bol prof. Ing. Ivo Čáp, CSc a pedagogickým vedúcim PaedDr. Ľubomír Konrád. Dozerajúcimi boli RNDr. Ľubomír Mucha a RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.

Organizátori v Litve zabezpečili týždenný program, ktorý pozostával z dvoch súťažných dní a online voľnočasových aktivít. Na súťažiacich čakali zaujímavé, no veľmi náročné súťažné úlohy – dve experimentálne (1. súťažný deň) a tri teoretické (2. súťažný deň). Pre experimentálnu časť súťaže organizátori zaslali pre každého súťažiaceho experimentálne zariadenie, ktoré bolo možné rozbaliť pod dozorom kamery až deň pred začatím súťaže. Riešenia študentov opravila nezávislá odborná komisia organizátorov i vedúci delegácie. Zosúladenie hodnotenia sa realizovalo formou moderácie za každú úlohu medzi korektormi a vedúcimi družstva.

Napriek tomu, že úlohy boli fyzikálne pomerne náročné a vyžadovali netradičný tvorivý prístup, všetci súťažiaci slovenskej reprezentácie si z IPhO 2021 odniesli cenné medaily. O svojom talente a dobrej odbornej príprave presvedčila slovenská delegácia ziskom jednej striebornej (Jozef Csipes) a štyroch bronzových medailí, čím zaujala umiestnenie v prvej tretine zúčastnených krajín.

Celému súťažnému družstvu a jeho odbornému vedeniu patrí veľká gratulácia. 52. ročník IPhO sa plánuje v Bielorusku a my veríme, že bude pre mladých slovenských fyzikov minimálne tak úspešný ako ročník 2021.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku