Týždeň vedy a techniky - otvorenie seminára o EIT

21.11.2008

     Dňa 24. novembra 2008 v rámci prebiehajúceho Týždňa vedy a techniky na Slovensku prednesie podpredseda vlády SR a minister školstva Ján Mikolaj úvodný prejav k otvoreniu seminára „Európsky inovačný a technologický inštitút - smerovanie znalostných a inovačných spoločenstiev".
     Na seminári budú poprední európski predstavitelia diskutovať o obsahovej náplni a ďalšom smerovaní Európskeho inovačného a technologického inštitútu.

Miesto a čas:
Radisson SAS Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava,
- tlačová konferencia 9.30,
- vystúpenie ministra školstva 10.00.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku