Týždeň vedy a techniky na Slovensku: Tematické prednášky v CVTI SR budú o srdci a oxytocíne

  • Foto: CVTI SR
  • Dátum: 05.11.2021

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vás v pondelok 8. novembra pozýva sledovať dve prednášky o témach, ktoré zdanlivo nesúvisia, ale majú aj niečo spoločné. Témou prvej predpoludňajšej prednášky bude oxytocín, hormón lásky a pozitívnych emócií. V tej druhej popoludňajšej téme sa zameriame na srdce, ale nie ako na symbol lásky, ale ako na najdôležitejší orgán v tele, ktorý čelí v súčasnosti vážnym negatívnym civilizačným vplyvom.

logo CVTI SR

Tematické prednášky Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) patria už tradične medzi hlavné podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré pre vás organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Aj tento rok, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) sa uskutočnia v Centre vedecko-technických informácií SR a vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu opäť v online forme bez prítomnosti divákov.

Oxytocín – hormón lásky, ale aj liečby

Oxytocín je považovaný za hormón lásky a pozitívnych emócií. Zodpovedá za dôležité fyziologické funkcie v našom tele, sprevádza nás pri narodení a ovplyvňuje naše telo a myseľ. Za posledné desaťročie vzbudzuje veľkú pozornosť jeho možný terapeutický efekt pri liečbe niektorých neuropsychiatrických porúch. Jeho rôzne využitie vám vo svojej prednáške priblíži RNDr. Jaroslava Babková, PhD.

Prednáška bude zverejnená 8. novembra 2021 o 9.00 hod. na YouTube CVTI SR ako jedno z podujatí v rámci TVT na Slovensku 2021.

Akým vplyvom čelí naše srdce a ako ho zachrániť?

Srdce ako jeden z najdôležitejších orgánov v tele človeka zabezpečuje pre ostatné orgány zásobovanie živinami a kyslíkom a tým zabezpečuje aj funkčnosť ľudského organizmu ako celku. Ochorenia srdcovo-cievneho systému patria dlhodobo medzi najčastejšie príčiny úmrtí na Slovenku a aj vo svete, a to napriek mnohým terapeutickým pokrokom v ich liečbe. Jednou zo stratégií ochrany srdca je vyhýbanie sa nežiaducim vplyvom, ktoré môžu negatívne pôsobiť na funkciu srdca a ciev. Aké sú tie najčastejšie negatívne vplyvy a či sa dá pred nimi efektívne chrániť a predísť tak vzniku kardiovaskulárnych ochorení, vám vo svojej prednáške porozpráva Mgr. Branislav Kura, PhD.

Po prednáške bude nasledovať workshop, ktorý bude viesť skúsený lektor a inštruktor prvej pomoci, Mgr. Jozef Minár. Naučí nás, ako správne postupovať pri náhlej zástave krvného obehu, ktoré informácie je dôležité poskytnúť operátorovi tiesňovej linky, a aký je rozdiel medzi resuscitáciou dospelého a dieťaťa. Okrem toho predvedie, ako a kedy sa používa automatický externý defibrilátor.

Prednáška s workshopom sa budú streamovať 8. novembra 2021 o 17.00 hod. ako jedno z podujatí v rámci TVT na Slovensku 2021. Ak vás táto téma zaujala, otázky môžete posielať do 7. novembra 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. a svoje otázky môžete klásť aj počas prednášky prostredníctvom livestreamu.

Záznam z prednášky bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR Týždeň vedy a techniky na Slovensku: Tematické prednášky v CVTI SR budú o srdci a oxytocíne 

Hlavnými organizátormi podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Spoluorganizátorom podujatia je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a  EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.skčasopis QuarkNextech a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Tieto prednášky sú organizované v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), a ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku