Týždeň slovenských knižníc prinesie aj amnestiu upomienok

23.03.2015
     Zaujímavé podujatia nielen pre svojich používateľov, ale aj pre širokú školskú komunitu – pripravuje Slovenská pedagogická knižnica v rámci Týždňa slovenských knižníc. Od 23. do 26. marca 2015 otvára priestory nielen svojim používateľom, ale aj novým záujemcom, ktorí by chceli začať využívať jej služby.
     Akcia Týždeň otvorených dverí prinesie registrovaným používateľom prezentáciu poskytovaných služieb v priestoroch knižnice. Oživením bude aj výstava Knihy z oblasti matematiky a fyziky (16. až 19. storočie.) Ako každý rok, aj počas tohto týždňa môžu používatelia knižnice využiť amnestiu upomienok. Naopak, potenciálni používatelia sa môžu zadarmo v tomto období zaregistrovať a stať sa tak aktívnymi používateľmi.
     Pre žiakov základných a stredných škôl organizuje Slovenská pedagogická knižnica seminár E-zdroje ako nenahraditeľný pomocník pri štúdiu, netradičné stretnutie s učiteľom Dávidom Králikom, besedu so spisovateľkou Veronikou Šikulovou či prednášku saleziána Andreja Kňazeho o výchovnom systéme don Bosca.
     Školskí knihovníci sa môžu dozvedieť niečo nové na celoslovenskom seminári, ktorý sa špecializuje na vedenie odborných evidencií a elektronizáciu školských knižníc. Slovenská pedagogická knižnica ho pripravuje v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku