Týždeň slovenských knižníc 2016 - Knižnice pre všetkých

  • Dátum: 25.02.2016

     V dňoch 1. – 6. marca 2016 sa uskutoční už 17. ročník Týždňa slovenských knižníc pod spoločným mottom:„Knižnice pre všetkých“. Organizátormi podujatia sú Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2016 bude Ján Gallovič, člen činohry Slovenského národného divadla.
     Týždeň slovenských knižníc 2016 bude aj tento rok prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí pozitívne zviditeľňovať knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti.
     Knižnice na celom svete, rovnako aj na Slovensku, nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami s významným vplyvom na spoločenský a kultúrny rozvoj obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov ponúkajú veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov, a to nielen v priestoroch knižníc, ale čoraz viac aj prostredníctvom internetu.
     Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2016 sa uskutoční dňa
29. februára 2016 o 13.00 hod. v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Ďalšími spoluorganizátormi slávnostného otvorenia Týždňa slovenských knižníc sú Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici a Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
     Podujatie sa bude konať za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Združenia miest a obcí Slovenska, Magistrátu mesta Banská Bystrica, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knihovníckych profesijných združení a knižníc všetkých typov zo všetkých regiónov Slovenska, ako aj zástupcov médií.
    Slávnostné otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2015 za aktívnu činnosť knižnice, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu v uplynulom roku. O 17.00 hod. sa uskutoční slávnostný koncert, na ktorom odznejú diela banskobystrických hudobných skladateľov a ktorý bude zároveň symbolickým otvorením Roku hudby v knižniciach.
     Ústrednou celoslovenskou akciou počas Týždňa slovenských knižníc 2016 budú knižničné hliadky, ktoré odmenia čítajúcich na verejných priestranstvách záložkami do kníh. Na knižničných hliadkach sa ako dobrovoľníci zúčastnia študenti Katedry knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave a Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity v Žiline.
     Otvorením Týždňa slovenských knižníc 2016 na začiatku marca si zároveň pripomenieme tradíciu Mesiaca knihy, kedy budú knižnice realizovať množstvo podujatí na podporu čítania pre všetky vekové kategórie. Mesiacom marec sa však aktivity v slovenských knižniciach neskončia, pretože v piatok 1. apríla 2016 sa vyše 200 verejných a školských knižníc už po jedenásty raz zapojí do medzinárodného podujatia na podporu čítania detí Noc s Andersenom 2016.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku