Navigácia

Týždeň slovenských knižníc 2015

     V dňoch 23. – 28. marca 2015 sa uskutoční už 16. ročník Týždňa slovenských knižníc (TSK), ktorého cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Organizátormi podujatia sú Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). Mottom týždňa je "Knižnice pre všetkých". Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2015 bude Ján Gallovič, člen činohry Slovenského národného divadla.
     Poslaním knižníc je uspokojovať kultúrne, vedeckovýskumné, vzdelávacie a informačné potreby občanov, podporovať ich celoživotné vzdelávanie a duševný rozvoj a zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Súčasné knižnice sú modernými inštitúciami, ktoré vďaka širokému spektru služieb a aktivít zohrávajú nenahraditeľný podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov, ponúkajú veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov. A to nielen v uzavretých priestoroch knižníc, ale čoraz viac aj vo virtuálnom prostredí.
     Stovky rôzne zameraných knihovníckych podujatí sú cielene adresované deťom, mládeži ale i rôznym komunitným spoločenstvám (starším spoluobčanom, nezamestnaným a pod.); spájajú virtuálny svet s reálnym svetom kníh, literatúry, tlačeného i hovoreného slova i samotného čítania.
      Knižnice v snahe zatraktívniť svoje portfólio skvalitňujú a dopĺňajú ponuky svojich služieb – organizujú vzdelávacie kurzy, školenia na podporu informačnej gramotnosti a budujú digitálne knižnice s ponukou elektronických informačných zdrojov.
     Otvorenie Týždňa slovenských knižníc je tradične spojené s odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu v roku 2014. Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2015 sa uskutoční 23. marca 2015 o 13.00 hod. v Divadle Jána Palárika na Trojičnom námestí 2 v Trnave.
     Vyvrcholením TSK 2015 bude podujatie na podporu čítania detí Noc s Andersenom vo verejných a školských knižniciach zo všetkých regiónov Slovenska v piatok 27. marca 2015, kedy sa aj slovenské deti zapoja do významného medzinárodného podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy v deň narodenín dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Podujatie od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) a tento rok si pripomenieme jubilejný 10. ročník Noci s Andersenom na Slovensku. Tento rok
sme opäť prekonali minuloročný rekord a k dnešnému dňu je prihlásených už 229 „spacích miest“ vo všetkých regiónoch Slovenska. Každá zapojená knižnica dostane aj tento rok poštou knižný dar od Vydavateľstva Slovart a tradične pripravujeme aj súťaž pre deti s knižnými cenami.
     Pri príležitosti 10. ročníka Noci s Adersenom bude Spolok slovenských knihovníkov a knižníc oceňovať najaktívnejšie knižnice, ktoré dostanú poukážku na nákup kníh od partnerov podujatia – Vydavateľstva Slovart a kníhkupectva Martinus. Spolu 28 verejných a školských knižníc, ktoré sa do Noci s Andersenom zapojili doteraz každý rok (spolu 10-krát počas rokov 2006 – 2015) dostanú poukážku od Vydavateľstva Slovart na nákup kníh v hodnote 50 EUR. Kníhkupectvo Martinus venuje doteraz 9-krát zapojeným knižniciam poukážku v hodnote 30 EUR a 8-krát zapojeným knižniciam do Noci s Andersenom venuje poukážku v hodnote 20 EUR. Vďaka obídvom partnerom podujatia Slovart a Martinus získa hodnotný dar spolu 51 verejných a školských knižníc z celého Slovenska (krajské, mestské aj obecné) a budú si môcť zakúpiť knihy podľa
vlastného výberu v hodnote takmer 2 000 EUR.
     V jubilejnom 10. ročníku Noci s Andersenom na Slovensku očakávame dosiahnuť celkový počet viac ako 50 000 slovenských detí, ktoré sme „nakazili čítaním“ na takmer 1 500 „spacích miestach“ vo verejných a školských knižniciach na celom Slovensku v rokoch 2006 – 2015.
     Partnermi TSK 2015 a podujatia Noc s Andersenom sú Vydavateľstvo Slovart, kníhkupectvo Martinus a CEIBA. Hlavným mediálnym partnerom bude RTVS - Rádio Regina, ktoré bude aj tento rok vysielať celodenné rozhlasové vysielanie Rozprávkové Rádio Regina do neskorých večerných hodín pri príležitosti Noci s Andersenom 2015 v piatok 27. 3. 2015.
     Týždeň slovenských knižníc predstavuje počtom zapojených knižníc a pripravovaných podujatí neprehliadnuteľný signál pre celú spoločnosť, že knižnice zohrávajú svoju významnú rolu aj v dnešnom digitálnom veku a svoje služby rozširujú aj vo virtuálnom priestore internetu tak, aby boli na dosah a v prospech všetkým občanom vo všetkých regiónoch Slovenska.

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky