Týždeň dobrovoľníctva – 2 dobrovoľnícke dni v IUVENTA

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 13.09.2021

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pozýva širokú odbornú i laickú verejnosť, inštitúcie a organizácie, partnerov zo sektora na podujatie 2 dobrovoľnícke dni v IUVENTA v rámci Týždňa dobrovoľníctva.

logo IUVENTA

Týždeň dobrovoľníctva pre IUVENTU ako inštitúciu znamená veľmi veľa. Každý rok sa zapájali a svojou trochou prispeli na pomoc iným organizáciám či inštitúciám. Tento rok sa kriticky pozreli na ich areál a rozhodli sa počas Týždňa dobrovoľníctva usporiadať 2 dobrovoľnícke dni u nich v areáli IUVENTA.

Plánujú opraviť domček pri Bikrossovej dráhe, ktorá je vo veľkom využívaná a keďže, ako inštitúcia, chcú podporovať nielen šport, ale aj aktívne využívanie voľného času, rozhodli sa zrekonštruovať domček, kde si budú môcť návštevníci bezpečne uložiť veci, či sa stretnúť a ktorý celkovo, nielen vizuálne, ale aj prakticky prispeje do obnoveného areálu.

Sami to však nezvládnu a potrebujú aj dobrovoľníkov. Pridajte sa k nám a spolu opravme domček a prispejme tým tak k rozumnému a zmysluplnému využívaniu voľného času detí a mladých.

Budú sa na vás tešiť v IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava, v utorok 21. 9. 2021 a/alebo v stredu 22. 9. 2021 od 9.00 do 16.00, podľa vašich časových možností a spolu spravíte niečo pre mládež.

O občerstvenie a pracovné potreby sa postarájú v Iuvente.

Všetky informácie nájdete v udalosti na Facebooku.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku