Navigácia

Týždeň celoživotného poradenstva 2017

     Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pripravili spoločnú iniciatívu - Týždeň celoživotného poradenstva (TCP) v dňoch 20. – 24. 11. 2017.
     Cieľom iniciatívy, nad ktorou prevzali záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič, je zvýšiť povedomie o význame celoživotného kariérového poradenstva a priniesť ho sériou aktivít a podujatí bližšie k ľuďom.
     Týždeň celoživotného poradenstva zastrešuje podujatia naprieč celým Slovenskom, ktoré sú zamerané na rôzne cieľové skupiny od najmenších detí cez žiakov základných a stredných škôl až po dospelých. Prehľad aktivít nájdete na stránke tyzdenporadenstva.sk.
     Iniciatíva sa organizuje na Slovensku už od roku 2013. Minulý rok sa do aktivít TCP zapojili stredné školy, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, neziskové a súkromné organizácie, ktoré ponúkli širokú škálu podujatí, ako napr. diskusie, prednášky, interaktívne workshopy, prezentácie a zážitkové cvičenia. TCP nadväzuje na paralelný Európsky týždeň odborných zručností Európskej komisie, ktorého cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu v celej EÚ.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky