Navigácia

Tri celoslovenské súťaže pre deti a žiakov

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s mestom Trstená vyhlasuje tri  celoslovenské súťaže - EKOPOSTER 2019, PRAMIENOK 2019 a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU 2019.
     Cieľom súťaže EKOPOSTER je podnecovať myslenie žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Poslaním súťaže je podporovať kolektívnu výtvarnú prácu žiakov. Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia.
     Poslaním súťaže PRAMIENOK  je pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode, rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí, pestovať ekologické svedomie najmladších detí doma aj v zahraničí, rozvoj talentov v školskom i domácom prostredí. Je určená pre deti predškolského veku.
     VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU chce motivovať a aktivizovať žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu. Cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode a k vode ako cennej prírodnine.
     Viac o podmienkach a termínoch konania súťaží sa dozviete v prílohe.

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky