» Transformácia ústavov Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie

Transformácia ústavov Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie

     Komunikácia medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied v súvislosti s transformáciou ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie doplnená o ďalšie relevantné dokumenty.