Transformácia ústavov Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie

     Komunikácia medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied v súvislosti s transformáciou ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie doplnená o ďalšie relevantné dokumenty.
  • Ďalšie súvisiace dokumenty
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku