Navigácia

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin je súčasťou prestížnej databázy

Odborný časopis zameraný na transfer vedeckých poznatkov, výsledkov vedeckého skúmania do praxe a ich priemyselnoprávnu ochranu – TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin - v apríli tohto roku splnil podmienky pre začlenenie do databázy odborných a vedeckých periodík ProQuest. Po tom, ako bol vo februári 2022 prijatý do databázy DOAJ (Directory Open Access Journals), ide na tomto poli o druhý významný úspech.

ilustračný obrázok

Databáza ProQuest patrí k prestížnym multidisciplinárnym databázam. Zhromažďuje odborné  dokumenty z celého sveta za časové obdobie niekoľkých storočí.

Poskytuje jednu z najväčších zbierok vedeckých a odborných časopisov, elektronických kníh, odborných prác a príspevkov na svete. Databáza funguje v režime open access, t. j. s otvoreným prístupom k zdrojom pre všetkých používateľov. Je súčasťou platformy Clarivate, ktorá je globálnym lídrom v oblasti digitálny médií a databáz.

Prestížna databáza ProQuest má viac ako 130 miliónov používateľov

Databáza ProQuest sprístupňuje odborné informácie z viac ako 160 vedných odborov. Nachádzajú sa v nej vedecké a odborné časopisy, dizertačné práce, konferenčné príspevky, priemyselné a firemné správy, prípadové štúdie, viac ako 2 tisíc titulov novín, elektronických kníh a množstvo profilov firiem a priemyselných odvetví. V databáze sa okrem printových verzií nachádzajú aj videozáznamy.

Databáza ProQuest je prístupná vo viac ako 150 krajinách, na viac ako 400 univerzitách (čo je 98 % všetkých univerzít) a využíva ju viac ako 130 miliónov vedeckých pracovníkov, doktorandov a študentov.

CVTI SR sa zaradí medzi viac ako 9 tisíc vydavateľov

Vďaka pristúpeniu do databázy ProQuest sa Centrum vedecko-technických informácií SR, ako vydavateľ časopisu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTb) zaradí medzi ďalších viac ako 9 tisíc vydavateľstiev, vydavateľov a autorov, ktorí sú indexovaní v databáze.

Je to druhý významný úspech tohto periodika po minuloročnom úspešnom zaradení do databázy DOAJ. Vďaka začleneniu do databázy ProQuest bude možné dohľadať aj v databázach Web of Science citácie článkov z časopisu TTb,“ podčiarkuje úspech Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií CVTI SR.

TTb si nachádza svoje miesto aj v zahraničí

Autormi odborných článkov v TTb sú skúsení experti z oblasti transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. Sú prevažne z akademického, vedeckého a firemného prostredia. V rôznorodom obsahu časopisu nechýbajú ani rozhovory s predstaviteľmi startupov či akademikmi. „Pridávame aj historické zaujímavosti či reportáže zo spolupráce vedeckej obce s komerčným prostredím,“ konkretizuje zameranie časopisu jeho šéfredaktor, Martin Karlík. „Bulletin má svoje miesto u slovenských akademikov, vedcov, pracovníkov centier transferu technológií, startupistov, podnikateľov, ale i študentov rozličných odborov. Vďaka začleneniu do databázy ProQuest sa potenciálne publikum časopisu výrazne rozšíri,“ uzatvára šéfredaktor.

Časopis TTb je v databáze ProQuest dostupný na tomto odkaze


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky