Tradičné prednášky odborníkov spojí tentokrát téma dopravy

  • Foto: CVTI SR
  • Dátum: 16.09.2021

Odborné prednášky Veda v CENTRE prichádzajú s novou sériou a novou ústrednou témou. Po vírusoch a životnom prostredí sa prezentácie odborníkov zamerajú na dopravu. Začína sa autonómnymi vozidlami s Ľubošom Magdolenom, ktorý sa venuje aj inteligentnej mobilite.

logo CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) svoje tradičné prednášky pre širokú verejnosť - Veda v CENTRE tento rok obohatilo o samostatné série. Prezentácie odborníkov majú v tomto prípade jednu kľúčovú tému, no prinášajú viacero jej rozmerov.

Súčasné desaťročie je v histórii automobilov obdobím najväčších zmien v oblasti automobilového inžinierstva. Ruka v ruke sa rozvíjajú autonómne systémy riadenia a elektromobilita. Autonómne a semi-autonómne vozidlá sa onedlho stanú súčasťou nášho života.

Predtým je však potrebné vyriešiť mnoho technických a legislatívnych úloh. V prednáške hosť Ľuboš Magdolen priblíži najmä:

  • historický pohľad na autonómiu dopravných prostriedkov,
  • legislatívny rámec pre autonómne dopravné prostriedky,
  • dopravný prostriedok/vozidlo a jeho transformáciu na autonómny dopravný prostriedok,
  • infraštruktúru a jej úlohu pre úspešné nasadenie autonómnych technológií v dopravných prostriedkoch,
  • integráciu informačných technológií, elektronických systémov a senzoriky do automobilu, resp. dopravného prostriedku,
  • úlohy umelej inteligencie (AI) a digitálnych dvojčiat (DT) pri realizácii autonómnych technológií pre dopravné prostriedky,
  • budúcnosť autonómnych vozidiel.

Autonómne vozidlá sa vyvíjajú v súčasnosti, ako integrácia rôznych jazdných asistentov a ADAS systémov. Ukazuje sa však, že vývoj plne autonómnych vozidiel bude vyžadovať zmenený prístup, a to vývoj vozidla ako autonómneho úplne od začiatku. Nevyhnutná bude potreba zohľadniť predovšetkým parametre súvisiace s vplyvom okolia na senzory integrované vo vozidle a overiť spoľahlivosť naprogramovaných jazdných manévrov, ktoré sa môžu v reálnom živote vyskytnúť. Reálne overovanie by trvalo desaťročia, virtuálne experimenty tieto procesy urýchlia a umožnia priblížiť realitu autonómnych vozidiel do blízkej budúcnosti. Vždy musíme mať na pamäti, že bezpečnosť je na prvom mieste.

Hosť: Doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD., pôsobí na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa oblasti automobilového inžinierstva a oblasti inteligentnej mobility. Je vedúcim tímu STU, ktorý vyvíjal prvé technológie pre autonómnu mobilitu na Slovensku, čo vyústilo do realizácie prvého autonómneho vozidla SimRod v roku 2020. Spoločný Automotive Innovation Lab (SjF a FIIT STU) následne realizoval prvé prepojenie vozidla s jeho digitálnym dvojčaťom s vyžitím 5G sietí a zber dát z mestskej infraštruktúry pre budúcu inteligentnú mobilitu. Docent Magdolen pôsobil v minulosti na ETH Zürich, realizoval vybrané prednášky na University of Arizona v USA a Eindhoven University of Technology (Holandsko), a spolupracoval s German Aerospace Institute (DLR) v Nemecku.


Veda v CENTRE – séria na tému Doprava

1. Budúcnosť autonómnych vozidiel

Hosť: doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD., Ústav dopravnej techniky a konštruovania, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Kedy: 14. 9. 2021 

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti dopravy.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku